Relaties

Relaties

Als u uw relatie officieel wilt maken kunt u kiezen voor verschillende mogelijkheden. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Wij geven u in een persoonlijk gesprek de aandacht die u verdient en gaan uitgebreid in op uw specifieke wensen. Vanzelfsprekend attenderen wij u op de gevolgen die uw keuzes met zich meebrengen.

Huwelijk

Voorafgaand aan een huwelijk kan er besloten worden om in gemeenschap van goederen te trouwen, of op basis van huwelijkse voorwaarden. Als u kiest voor huwelijkse voorwaarden kunt u bij ons een contract op laten stellen. Doet u dit niet, dan trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen, wat soms voor één van de partijen slecht uitpakt bij een echtscheiding.

De keuze voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden hangt af van uw persoonlijke situatie. Huwelijkse voorwaarden worden vaak opgesteld wanneer een van de partners ondernemer is of wanneer de ene partner over meer vermogen beschikt dan de andere.  Het is dus verstandig om u vóór het huwelijk door ons te laten adviseren wat het beste bij uw situatie past.

Ook tijdens uw huwelijk kunt u nog besluiten om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen of uw bestaande huwelijkse voorwaarden op te heffen omdat opheffen dikwijls fiscale voordelen oplevert.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Geregistreerd Partnerschap

De wijze waarop een geregistreerd partnerschap aan wordt gegaan en de gevolgen ervan zijn gelijk aan trouwen. Zowel een huwelijk als het geregistreerd partnerschap worden afgesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Net als met het huwelijk wordt het  partnerschap automatisch aangegaan in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat alle bezittingen en schulden van u samen is, tenzij dit anders geregeld wordt bij de Notaris door middel van partnerschapsvoorwaarden. Een verschil met een huwelijk is dat een partnerschap kan worden ontbonden zonder tussenkomst van een rechter. Wanneer er een kind tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren, zijn de partners niet automatisch ook de ouders van het kind. Daarvoor moet het een en ander worden geregeld. Voor advies en de voor- en nadelen van het geregistreerd partnerschap kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is een overeenkomst waarin mensen afspraken maken over allerlei zaken die met het samenwonen te maken hebben. Er worden afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de financiële bijdrage in de kosten over elkaars levensonderhoud, de verdeling van de kosten van de huishouding, het gebruik van bankrekeningen, de verdeling van de bezittingen, afspraken over alles wat met de woning te maken heeft en wie eigenaar is van de boedel.

Er is bij een samenlevingsdocument geen sprake van gemeenschap van goederen. Samenwoners zijn dus niet automatisch erfgenamen van elkaar, wat bij een huwelijk en het geregistreerd partnerschap wel het geval is. Daarom is het van belang bepaalde zaken tevens vast te leggen in een testament. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bekijk hier de brochure