Overlijden

Overlijden

Verklaring van Erfrecht

Wanneer iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren, dit geldt ook voor en/of rekeningen. Indien u als erfgenaam deze rekening toch wilt gebruiken zult u een verklaring van erfrecht op moeten vragen bij de notaris en deze in moeten leveren bij de bank.

In deze verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie er is overleden, en of deze persoon een testament gemaakt heeft en wat er hierin is bepaald. Bovendien staat in deze verklaring wie van de erfgenamen gemachtigd zijn om de erfenis van de overledene af te handelen. Het kan ook voorkomen dat andere instanties een verklaring van erfrecht vragen, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen.

Een verklaring van erfrecht kan bij iedere notaris worden opgevraagd. Voor informatie over onze tarieven kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bekijk hier de brochure